Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 07-10-2016

 1. Deze algemene voorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op de relatie tussen Closed Loop B.V. (CL) en de houder van een Closed Loop – White Label – Card.  Door online bestelling of in ontvangstname bij een uitgiftepunt aanvaardt de houder van een Closed Loop Card de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd.
 2. Een Closed Loop Card  blijft eigendom van CL tot het moment dat het kaartsaldo € 0,00 bedraagt.
  Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van een Closed Loop Card is voor risico van de houder. Indien de magneetstrip van een Closed Loop Card onbruikbaar is geworden kunnen via internet wel aankopen worden gedaan bij de vermelde internetpartners. Ook kan het saldo in dat geval worden uitbetaald (zie nr. 11).
 3. Indien een poging wordt gedaan te frauderen met een Closed Loop Card, daaronder mede te verstaan het proberen te kraken van de internet code, heeft CL het recht het saldo van die Closed Loop Card op nul te stellen en te blokkeren.
 4. Een Closed Loop Card dient als een betaalmiddel voor goederen/producten en diensten.
 5. Een Closed Loop Card is niet persoonlijk en kan dus worden doorgegeven. De houder is verplicht de Gebruiksvoorwaarden op te leggen aan een opvolgend houder.
 6. Houders van een Closed Loop Card met klachten kunnen contact opnemen met de klantenservice van CL. De contactgegevens en de klachtenprocedure worden vermeld op eigengiftcard.nl
 7. De Closed Loop Card is uitsluitend een elektronisch betaalmiddel. CL is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de houder van de Closed Loop Card en de partij bij wie de houder de Closed Loop Card gebruikt als betaalmiddel.
 8. Een Closed Loop Card  is beperkt als betaalmiddel te gebruiken vanaf het moment van activeren. De Closed Loop Card wordt geactiveerd op het moment van aankoop en is minimaal 12 maanden geldig. De geldigheid van de Closed Loop Card is afhankelijk van de partner. Deze kan variëren van 12 maanden tot een onbeperkte geldigheid.
 9. De Closed Loop Card kan uit veiligheidsoverwegingen worden geblokkeerd. Op verzoek van de houder kan de kaart worden geheractiveerd tegen een vergoeding.
 10. De te volgen procedures en de actuele vergoedingen voor het aanhouden van het account zijn vermeld op Closed Loop B.V.
 11. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Closed Loop B.V. is gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 64512266.

Contact opnemen?

Meer weten of sparren over de vele mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. De koffie en Deventer koek staan voor u klaar.

Contact opnemen

Inspiratiepakket

Wilt u een impressie van een eigen - White Label - giftcard? Wij zorgen voor het concept, het ontwerp, realisatie en full-service facilitering.

Giftcard aanvragen
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×